Menu Open Search Close Chevron Left Chevron Right Chevron Down Chevron Up Right Arrow Circle Home Funnel Filter Checkmark Clock Calendar Research Tip Update share facebook instagram linkedin TikTok
semaglutide bij afvallen en ernstig overgewicht

Semaglutide: wondermiddel bij obesitas?

Semaglutide is een geneesmiddel dat normaliter gebruikt wordt bij patiënten met diabetes mellitus, oftewel suikerziekte. Er is echter een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat het veelbelovend is bij de strijd tegen obesitas. In deze blog willen we ons richten op dit onderzoek en wat semaglutide mogelijk kan betekenen voor mensen met obesitas of overgewicht. Allereerst behandelen we kort wat het geneesmiddel precies is, waarna we de veelbelovende studie aanhalen om te beoordelen of het echt een nuttig hulpmiddel kan zijn bij (ernstig) overgewicht.

Wat is semaglutide?

Zoals we in de inleiding al schreven is semaglutide een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. Het middel zorgt voor minder suiker in het bloed, door het nabootsen van de werking van het GLP-1 hormoon. Voor mensen met diabetes mellitus is dat noodzakelijk, omdat een te hoge hoeveelheid suiker negatieve gevolgen kan hebben, zoals o.a. schade aan bloedvaten, de nieren en het hart.

Semaglutide is verkrijgbaar in injectievorm en in tabletten. Het middel is op dit moment enkel verkrijgbaar op recept van de dokter. Heb je zelf obesitas en krijg je een middel van de dokter? Dan bestaat er een kans dat je het al gebruikt. Het is onder twee merknamen verkrijgbaar, namelijk: Ozempic en Rybelsus.

Wat semaglutide uniek maakt is dat het mogelijk kan helpen bij mensen met obesitas. Zo kan het middel er mogelijk voor zorgen dat mensen zich langer vol voelen na het eten. Ook kan het mogelijk de eetlust verminderen, waardoor iemand (onbewust) minder calorieën zal consumeren. Reden genoeg om eens wat wetenschappelijk onderzoek erbij te nemen en te kijken hoe effectief semaglutide nu écht kan zijn bij obesitas.

Onderzoek uit de New England Journal of Medicine

Uit een onderzoek in de New England Journal of Medicine blijkt dat semaglutide mogelijk meer doet dan enkel de hoeveelheid suiker in het bloed verlagen. Het onderzoek richtte zich specifiek op mensen met overgewicht en obesitas, maar zonder diabetes. Het doel van het onderzoek was om te ondervinden of het gebruik van semaglutide een bijdrage kan leveren aan gewichtsverlies voor deze mensen.

Mogelijk kan semaglutide dus helpen bij afvallen. Reden genoeg om het onderzoek te lezen om te beoordelen in hoeverre dit stofje hiervoor ook echt interessant is. Hier lichten we een aantal belangrijke punten uit het onderzoek toe.

Bijna 2.000 vrijwilligers met overgewicht

De studie heeft in totaal 1.961 volwassen personen gevolgd gedurende een periode van 68 weken, oftewel ongeveer 15,5 maanden. Alle volwassenen in deze studie hadden een BMI van 30 of hoger op de eerste dag, waardoor ze dus kampten met ernstig overgewicht.

Één dosering van 2,4mg semaglutide per week

De vrijwilligers in deze studie werden ingedeeld in twee groepen en kregen of één keer per week een dosering van 2,4 mg semaglutide of één keer per week een placebo. Daarnaast kregen de vrijwilligers hulp bij het afvallen door middel van interventie op het gebied van hun levensstijl. De deelnemers hadden eerder al pogingen gedaan om af te vallen, zonder succes.

Tip

Lees ook onze blog afvallen zonder dieet.

De onderzoeksresultaten

Van week 1 tot en met week 68 zijn er bemoedigende resultaten geboekt. De groep met deelnemers die wekelijks semaglutide kregen toegediend verloren gemiddeld genomen 14,9 procent lichaamsgewicht. De deelnemers in de placebogroep verloren ook gewicht, maar aanzienlijk minder. Zij verloren namelijk gemiddeld 2,4 procent lichaamsgewicht.

Van de semaglutide groep viel een enorm gedeelte van de deelnemers af. In totaal had 86,4% van de deelnemers uit deze groep een gewichtsverlies van 5% of meer. In de placebogroep was dit 31,5%. Wanneer we kijken naar hoeveel deelnemers een gewichtsverlies van meer dan 15% hadden, zijn de resultaten nog steeds zeer veelbelovend. Maar liefst 50,5% van de deelnemers die semaglutide gebruikten verloren meer dan 15% van hun lichaamsgewicht. In de placebogroep was dit slechts 4,9%.

Onderzoek van de Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies

Dit onderzoek richtte zich op het gebruik van semaglutide als behandeling voor obesitas bij mensen zonder diabetes. Hoewel semaglutide al bekend staat om zijn effecten op gewichtsverlies bij diabetespatiënten, was er minder bekend over de toepassing ervan bij obesitas zonder diabetes.

3.613 personen met obesitas zijn onderzocht

Het onderzoek omvatte vier gerandomiseerde gecontroleerde studies, waarbij in totaal 3,613 personen met obesitas zonder diabetes werden betrokken. Deze groep vertegenwoordigde een diverse populatie van mensen met verschillende achtergronden en medische geschiedenissen, maar allemaal met obesitas en zonder diabetes.

Dosering

De deelnemers kregen semaglutide toegediend in verschillende doseringen, variërend van lage tot hoge niveaus. Deze doseringen werden zorgvuldig afgestemd op de individuele behoeften en tolerantie van elke deelnemer.

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat semaglutide een significant gewichtsverlies veroorzaakte bij de deelnemers. Het gemiddelde gewichtsverschil was -11.85%, wat aanzienlijk hoger was dan bij de placebogroep. Echter, er werden ook hogere percentages gemeld van gastro-intestinale bijwerkingen, stopzetting van de behandeling en ernstige bijwerkingen in de semaglutidegroep vergeleken met de placebogroep. Deze bijwerkingen omvatten voornamelijk gastro-intestinale en hepatobiliaire stoornissen zoals acute pancreatitis en galstenen.

Semaglutide blijkt effectief bij obesitas, ook zonder diabetes

Semaglutide blijkt effectief te zijn voor gewichtsverlies bij mensen met obesitas zonder diabetes, met een aanzienlijke reductie van 11.85% in vergelijking met de placebogroep. Dit ondersteunt het gebruik van semaglutide voor gewichtsbeheersing bij obesitas, maar het is belangrijk om de risico’s van mogelijke bijwerkingen, met name gastro-intestinale bijwerkingen, in overweging te nemen bij het gebruik ervan.

Zeer grote studie gepubliceerd in de Clinical Epidemiology

Dit onderzoek evalueerde het effect en de veiligheid van Semaglutide en Liraglutide op gewichtsverlies bij mensen met obesitas of overgewicht, om een wetenschappelijke basis te bieden voor klinische behandeling.

23 onderzoeken met in totaal 11.545 deelnemers

Er werd een zoekopdracht uitgevoerd naar onderzoeken over Semaglutide en Liraglutide-injectietherapie voor obesitas in verschillende databases. Hieruit werden 23 onderzoeken met in totaal 11,545 deelnemers geselecteerd.

Resultaten

Semaglutide 2.4mg leidde tot het grootste gewichtsverlies, gevolgd door Liraglutide 3.0mg, Semaglutide 1.0mg en Liraglutide 1.8mg. Semaglutide 2.4mg en 1.0mg, en Liraglutide 1.8mg, waren effectiever in het verlagen van HbA1c dan placebo. Echter, semaglutide 2.4mg had de hoogste incidentie van bijwerkingen, gevolgd door liraglutide 3.0mg, liraglutide 1.8mg en semaglutide 1.0mg.

Conclusie

Alle GLP-1RA’s waren effectiever dan placebo in het bevorderen van gewichtsverlies. Semaglutide 2.4mg leidde tot het grootste gewichtsverlies en HbA1c-verlaging, maar had ook de hoogste incidentie van bijwerkingen, waaronder hypoglykemie.

Dus, is semaglutide geschikt bij ernstig overgewicht?

De studies zijn veelbelovend en laten resultaten zien die zeker positief zijn. Er dient echter nog meer onderzoek te worden gedaan willen we concluderen of het echt werkt voor mensen met overgewicht én zomaar veilig gebruikt kan worden. Wanneer er voldoende studies zijn voltooid kunnen ze tezamen zorgen voor een betrouwbare basis, die door artsen gebruikt kan worden om het product voor te schrijven.

Het gebruik van semaglutide bij obesitas kan in de toekomst dus zomaar een uitkomst bieden. Op dit moment is het stofje in Europa nog niet goedgekeurd voor gebruik bij obesitas, maar enkel voor het gebruik bij diabetes mellitus. Mogelijk zou dit ooit dus zomaar eens anders kunnen zijn, nadat er meer onderzoek wordt voltooid met vergelijkbare resultaten.

Hulp nodig bij afvallen?

Heb je deze blog gelezen omdat je zelf kampt met (ernstig) overgewicht en wil je hier graag iets aan doen? En afvallen lukt maar niet? Het gebruik van semaglutide als aanvulling op je inspanning om gewicht te verliezen is momenteel dus nog niet mogelijk. Laat dit absoluut geen reden zijn om niet je best te doen om af te vallen. Je kunt vaak veel meer dan je denkt, het vergt echter gewoon flink wat discipline. Op onze website hebben we meer blogs geschreven met tips, hulp en vragen omtrent afvallen.

Bronvermelding

DailyFit gebruikt uitsluitend kwalitatieve bronnen, zoals wetenschappelijke (meta)studies, om onze artikelen te onderbouwen. Lees ons redactioneel proces voor meer informatie over hoe wij onze artikelen actueel, betrouwbaar en accuraat houden.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *